Toán học dưới góc nhìn STEAMers – Phần 1

Toán học vốn dĩ là một môn học mang vẻ đẹp của trí tuệ, của tư duy và của sự sáng tạo. Vậy nhưng, không ít người trong số chúng ta đã và đang chưa thực sự nhìn thấy những nét đẹp đó. Không những vậy, đối với một số người, học Toán dường như là một câu chuyện rất dài..
Với những bức hình dưới đây, các thầy cô của Học viện STEAM hi vọng sẽ giúp những ai chưa yêu Toán sẽ thêm phần thích Toán, ghét học Toán lại muốn ‘chơi’ với Toán…

1.Nhân hai đa thức với thần chú FOIL

Trong đó F = First = Đầu, O = Outer = Ngoài, I = Inner = Trong, L = Last = Cuối. Đây là thứ tự bạn nên xét khi nhân đa thức để tránh thiếu trường hợp.

2.Tạo một đường ellipse

Ellipse là đường tạo bởi tập hợp những điểm mà tổng khoảng cách từ điểm đó đến hai điểm cho trước là không đổi. Hai điểm cho trước này gọi là tiêu điểm (focus/foci).

3.Định nghĩa logarit

4.Tam giác Pascal

Ý nghĩa của các con số ở mỗi hàng tương ứng với các hệ số khi khai triển biểu thức (a+b)^

5.Cách giải thích sự tồn tại của số Pi

6.Đồ thị hàm sin và cosin

7.Mối quan hệ giữa đơn vị độ và radian của một góc

8.Minh hoạ định lý Pythagore

9.Tổng các góc ngoài của một đa giác bằng 360 độ

10.Tam giác có thể có 3 góc vuông nếu được định nghĩa trên mặt cầu

11.Tỏ tình theo phong cách Toán học


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *