Tic-tac-toe là một trò chơi phổ biến dùng viết trên bàn cờ giấy có chín ô, 3×3. Hai người chơi, người dùng ký hiệu O, người kia dùng ký hiệu X, lần lượt điền ký hiệu của mình vào các ô. Người thắng là người thể tạo được đầu tiên một dãy ty ký hiệu của mình, ngang dọc hay chéo đều được.

Người Việt thường chơi trò tương tự, gọi là Cờ ca-rô, bàn cờ không giới hạn trong 9 ô, có thể vẽ thêm ô, để kéo rộng ra cho đến khi người nào đạt được một dãy 5 thì thắng cuộc.

Trò chơi này dành cho hai người hoặc bạn cũng có thể chơi với máy.

Nhấp vào đây để bắt đầu!

Nguồn: Học viện STEAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *