Làm tính theo phương pháp Chisanbop

Ở bài viết trước, các bạn đã biết rằng chúng ta có thể đếm số tới 99 chỉ bằng 10 ngón tay theo phương pháp “Chisanbop – Chisenbop” – một phương pháp đếm số theo kiểu bàn tính. Với bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng tiếp tục sửRead More →

Định nghĩa giá trị biểu diễn của mỗi ngón tay theo phương pháp Chisanbop

Chúng tay hay dạy các bé tập đếm bằng ngón tay rồi tập cộng hay trừ cũng bằng ngón tay. Tuy nhiên nhiều khi lúng túng bởi những con số đếm lớn hơn 10. Hay là sử dụng thêm các ngón chân? Không. Có một phương pháp đếm sẽ giúpRead More →