Trại hè STEAM 2018 - STEAM Summer Camp 2018

?⭕ STEAM SUMMER CAMP 2018 ⭕? SÂN CHƠI BỔ ÍCH CHO CÁC BẠN NHỎ 6-12 TUỔI tại Hà Nội ?TRẠI HÈ STEAM 2018 của Học viện STEAM được xây dựng bao gồm 3 khóa với chủ đề độc đáo và nhiều hoạt động khám phá trải nghiệm đa dạng, mangRead More →