Minecraft cập nhật tính năng lập trình bằng Python

Python là ngôn ngữ lập trình được tạo ra vào đầu năm 1990, đã trở nên phổ biến trong các ứng dụng khoa học dữ liệu và trong giáo dục. Microsoft MakeCode đã hỗ trợ lập trình khối lệnh/thẻ lệnh và JavaScript. Bây giờ, chúng ta rất vui khi được thông báo Minecraft đã hỗ trợ cho Python!

Python có sẵn trong MakeCode cho Minecraft và họ sẽ mang nó đến các trình soạn thảo bằng các ngôn ngữ lập trình khác vào cuối năm nay. Dưới đây là một số tính năng mới được cập nhật để giúp học sinh, sinh viên dễ dàng chuyển đổi từ ngôn ngữ dựa trên các khối lệnh/thẻ lệnh trực quan sang ngôn ngữ dựa trên văn bản như JavaScript hoặc Python:

Chuyển đổi ngôn ngữ lập trình – Language Toggle

Chuyển đổi chương trình của bạn qua lại giữa các giao diện khối lệnh/thẻ lệnh và JavaScript hoặc Python.

Thiết lập ngôn ngữ lập trình cho dự án – Project Language settings

Hãy cùng nhìn biểu tượng của các dự án được tạo gần đây của bạn trên Trang chủ để xác định bạn đang chỉnh sửa chương trình của mình hay hoàn thành một dự án bằng cách lập trình theo khối lệnh/thẻ lệnh hay các ngôn ngữ như JavaScript hoặc Python.

Ngoài ra, bạn có thể chọn tạo dự án chỉ JavaScript hoặc Python.

Luôn quay trở lại Khối lệnh/Thẻ lệnh – Always come back to Blocks

Microsoft hiểut rằng việc học một ngôn ngữ lập trình dựa trên văn bản là khó khăn và có thể đáng sợ, vì vậy họ đã cố gắng hết sức có thể để cho phép học sinh, sinh viên có thể chuyển trở lại các khối bất cứ khi nào họ gặp khó khăn hoặc muốn xem mã nguồn của họ dưới hình thức các khối lệnh/thẻ lệnh. Nếu chúng ta có thể chuyển đổi mã nguồn thành các khối hiện có, chúng ta sẽ hiển thị một trình giữ chỗ chỉ đọc của mã nguồn mà học sinh, sinh viên vẫn có thể di chuyển xung quanh dưới dạng các khối màu xám.

Hộp công cụ – Toolbox

Hộp công cụ quen thuộc trong cả trình soạn thảo JavaScript và Python để cho phép học sinh, sinh viên khám phá các đoạn mã lệnh khác nhau và giúp họ hiểu mã này làm gì. Học sinh cũng có thể kéo và thả đoạn mã từ Hộp công cụ vào cửa sổ soạn thảo mã.

IntelliSense và tự động hoàn thành – IntelliSense and auto-complete

Các trình soạn thảo văn bản MakeCode được xây dựng trên cùng một công nghệ được sử dụng cho Visual Studio, dòng công cụ phát triển chuyên nghiệp của Microsoft. Điều này có nghĩa là chúng ta được hưởng lợi từ rất nhiều tính năng có trong các sản phẩm này. IntelliSense cung cấp các đề xuất hoàn thành mã lệnh thông minh khi bạn nhập, vì vậy học sinh, sinh viên có thể thấy danh sách các phương thức hoặc thuộc tính mà họ có thể nhập. Bạn có thể kích hoạt IntelliSense bằng cách nhập Ctrl + Space hoặc bằng cách nhập một ký tự kích hoạt, chẳng hạn như ký tự dấu chấm (“.”) thứ kết nối các phương thức và thuộc tính với một không gian tên. Nhấn Tab hoặc Enter sẽ chèn tùy chọn đã chọn.

Phát hiện lỗi – Error detection

Để giúp học sinh xác định lỗi trong mã lệnh của mình, phần gạch chân lượn sóng màu đỏ sẽ xuất hiện cùng với thông báo lỗi khi học sinh di chuyển qua lỗi được chỉ định bằng chuột.

Công cụ chú thích – Tooltips

Nếu một học sinh không hiểu một đoạn mã, họ có thể di chuột qua bất kỳ đoạn mã nào và nhận được mô tả Tooltip bật lên.

Hướng dẫn và ví dụ bằng nhiều ngôn ngữ – Tutorials and Examples in multiple languages

Các mẫu mã lệnh và hướng dẫn trên Trang chủ có sẵn trong các ngữ cảnh ngôn ngữ khác nhau cho lập trình Khối lệnh/Thẻ lệnh, JavaScript và Python. Tính năng này cho phép người viết hướng dẫn tạo chỉ một hướng dẫn cho cả ngôn ngữ JavaScript và Python. Tính năng đa ngôn ngữ phát hiện bối cảnh sẽ sử dụng và hiển thị bất kỳ đoạn hoặc ví dụ nào trong ngôn ngữ đã chọn.

Tham khảo và tài liệu – Reference and Documentation

Microsoft đang làm việc để cung cấp các đoạn mã lệnh và ví dụ cho tài liệu tham khảo bằng cả ba ngôn ngữ – Khối lệnh/Thẻ lệnh, JavaScript và Python.

Nguồn: Học viện STEAM st.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *