Thuyết Đa Trí Tuệ - Multiple Intelligences

Học viện STEAM: Tìm hiểu về Thuyết “Đa Trí Tuệ”

Theo Giáo sư Tâm lý học Howard Gardner của Đại học Harvard , Trí thông minh (Intelligence) được ông quan niệm như sau “là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa” và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ.

Giới thiệu lần đầu trong quyển “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”. Ông phản bác quan niệm truyền thống về khái niệm thông minh, vốn được đồng nhất và đánh giá dựa theo các bài trắc nghiệm IQ. Ông cho rằng khái niệm này chưa phản ánh đầy đủ khả năng tri thức đa dạng của con người.

Ông đã chỉ ra rằng mỗi người trong chúng ta đều tồn tại một vài kiểu thông minh trong số 8 loại: Ngôn ngữ, Logic – Toán học, Âm nhạc, Không gian, Vận động cơ thể, Giao tiếp (Tương tác cá nhân), Nội tâm (Hướng nội), Thiên nhiên (Tự nhiên học). Tuy nhiên, ứng với mỗi cá nhân sẽ có những loại trí thông minh vượt trội hơn các trí thông minh còn lại.

Thuyết Đa trí tuệ cho rằng, mỗi cá nhân hầu như đều đạt đến một mức độ nào đó ở từng “phạm trù thông minh” khác nhau. Đặc biệt, mức độ này không phải là “hằng số” trong suốt cuộc đời của mỗi người mà có thể sẽ thay đổi (tăng hay giảm) tùy vào sự trau dồi của mỗi cá nhân.

Theo Howard Gardner, trí thông minh đa dạng cho thấy mỗi con người có khả năng biểu đạt tri thức của mình theo 8 cách khác nhau và học theo cách tốt nhất như thế nào.

Hãy cùng Học viện STEAM điểm lại những trí thông minh trong Thuyết Đa Trí Tuệ của Howard Gardner!

Thuyết Đa Trí Tuệ – Multiple Intelligences
Trí thông minh Âm nhạc và Không gian
Trí thông minh Âm nhạc và Không gian
Trí thông minh Vận động và Nội tâm
Trí thông minh Vận động và Nội tâm
Trí thông minh Ngôn ngữ và Logic - Toán học
Trí thông minh Ngôn ngữ và Logic – Toán học
Trí thông minh Tương tác và Thiên nhiên
Trí thông minh Tương tác và Thiên nhiên

Bên cạnh đó, GS Howard Gardner cũng đã đề cập thêm một phạm trù mới của Trí thông minh.

Trí thông minh Triết học
Trí thông minh Triết học


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *