Giáo viên hoạt động thể chất: Thầy Trần Ngọc Hiệu

Trần Ngọc Hiệu – Huấn luyện viên môn Cầu lông

Với trình độ cử nhân giáo dục thể chất và kinh nghiệm 5 năm giảng dạy và huấn luyện bóng rổ, cầu lông, thầy Hiệu từng giảng dạy ở các trung tâm thể thao trên địa bàn Hà Nội và huấn luyện các đội tuyển lứa tuổi tiểu học đạt huy chương bạc, đồng giải Milo cấp thành phố trong nhiều năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *