Giáo dục sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai – Phần 1

NHỮNG THAY ĐỔI LỚN, TRƯỚC MẮT ĐỐI VỚI VIỆC GIẢNG DẠY TRONG GIÁO DỤC HIỆN NAY

Khi thế giới chúng ta đang có sự thay đổi chóng mặt về công nghệ – kĩ thuật, cách thức và những gì chúng ta dạy trong hệ thống giáo dục của chúng ta cũng sẽ được định hình lại để theo kịp với nhu cầu ngày càng tăng của giáo dục thế kỷ 21 – giáo dục thời 4.0 và tiếp tới là giáo dục tương lai.

Chương trình dạy và học hiện nay đã vượt ra khỏi phạm vi 4 bức tường của lớp học và sẽ tiếp tục như vậy, và khi giáo dục thay đổi để phù hợp với nhu cầu trong tương lai, vai trò của một giáo viên cũng phải thích nghi và phát triển. Mỗi giáo viên có trách nhiệm trao quyền cho học sinh, chấp nhận rủi ro, luôn sáng tạo và nắm bắt mọi cơ hội theo cách của chúng.

Trước sự thay đổi theo hướng cá nhân hóa người học hơn, các giáo viên của tương lai phải được chuẩn bị để trở thành người thu thập dữ liệu, cũng như các nhà phân tích, lập kế hoạch, cộng tác viên, chuyên gia giáo trình, tổng hợp, giải quyết vấn đề và thường xuyên nghiên cứu. Giáo viên không đơn thuần chỉ là người truyền thụ kiến thức cho học sinh mà trở thành người cùng học với học sinh. Chỉ khác là giáo viên cần học trước để hiểu rõ, vận dụng và sáng tạo trong mỗi vấn đề, sau đó định hướng, hỗ trợ để học sinh thu thập được kiến thức tốt và nhanh hơn. Chúng cũng cần sự giúp đỡ của giáo viên để vận dụng và sáng tạo được những gì học được từ trường học và thầy cô của chúng.

Hãy cùng xem việc học và dạy trong những năm tới sẽ như thế nào:

Nguồn: Học viện STEAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *