Dự án trò chơi: Phân loại rác – 3R

Hiện nay, thế giới của chúng ta đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về môi trường. Các yếu tố về môi trường như: ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, rác thải… đã và đang khiến cho cuộc sống của con người và các sinh vật trên Trái Đất đang dần bị hủy hoại. Để giảm bớt những vấn đề nghiêm trọng đó, con người cần phải làm ngay những việc từ đơn giản nhất là phân loại rác để hướng tới việc bảo vệ môi trường. Phân loại rác là một công việc rất quan trọng bởi nó sẽ giúp quá trình tái chế rác thải trở nên hiệu quả hơn, góp phần giúp bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Trò chơi này giúp nâng cao hiểu biết và nhận thức thông qua việc phân loại rác. 3R chính là viết tắt của các chữ cái đầu tiên trong tiếng Anh là: Reduce (Giảm phát thải rác), Reuse (Tái sử dụng), Recycle (Tái chế) cũng là tên của một chiến dịch được phát động toàn cầu nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Nhấp vào đây để chơi – Click here to Play!

Nguồn: Học viện STEAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *