Lấy cảm hứng từ trò chơi nhanh mắt nhanh tay kết hợp với việc xây dựng trò chơi phục vụ bài học về bảng nhân, trò chơi là tổng hợp để rèn luyện kỹ năng tính toán, đặc biệt là đối với phép toán nhân.

Nhấp vào đây để chơi – Click here to play!

Nguồn: Học viện STEAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *