Chỉ số thông minh Kỹ thuật số – Digital Intelligence Quotient (DQ)

Trong một kỷ nguyên kỹ thuật số và Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, một khái niệm mới đã và đang được hình thành cũng như được coi là một loại chỉ số đánh năng lực của một công dân. Đó chính là Chỉ số Trí thông minh Kỹ thuật số – Digital Intelligence Quotient (DQ) bên cạnh các chỉ số khác như: Trí thông minh (Intelligence Quotient – IQ), thông minh Cảm xúc (Emotional Quotient – EQ),…

Trí thông minh Kỹ thuật số (Digital Intelligence – DQ) là một tập hợp toàn diện các năng lực kỹ thuật, nhận thức, siêu nhận thức và cảm xúc xã hội dựa trên các giá trị đạo đức phổ quát và cho phép các cá nhân đối mặt với những thách thức và khai thác các cơ hội của cuộc sống số. DQ có 3 cấp độ, 8 lĩnh vực và 24 năng lực bao gồm kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và các giá trị.

Các khía cạnh liên quan tới Trí thông minh Kỹ thuật số – Digital Intelligence (DQ) được xây dựng dựa trên nền tảng của bộ khung mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) đưa ra, bao gồm:

  1. Digital Citizenship – Công dân số: Khả năng sử dụng công nghệ kỹ thuật số và phương tiện truyền thông theo cách an toàn, có trách nhiệm và đạo đức.
  2. Digital Creativity – Sáng tạo Kỹ thuật số: Khả năng trở thành một phần của hệ sinh thái kỹ thuật số, tạo ra kiến thức, công nghệ và nội dung mới để biến ý tưởng thành hiện thực.
  3. Digital Competitiveness – Năng lực cạnh tranh trên nền tảng kỹ thuật số: Khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu, đổi mới sáng tạo và tạo ra các cơ hội mới trong nền kinh tế kỹ thuật số bằng cách thúc đẩy tăng trưởng và tác động liên quan tới tinh thần kinh doanh cũng như việc làm.

Tất cả chúng ta đều có sự pha trộn khác nhau giữa IQ và EQ – trí tuệ học thuật và trí tuệ cảm xúc. Trong nhiều năm, các học giả và xã hội đã tranh luận về việc chỉ số nào là yếu tố quyết định ảnh hưởng tới sự thành công trong cuộc sống. Những cuộc tranh luận này cuối cùng có thể kết thúc khi một hình thức thông minh mới hình thành: Trí thông minh kỹ thuật số, viết tắt là DQ (Digital Intelligence Quotient). Trí thông minh Kỹ thuật số có thể được ưu tiên hơn cả IQ và EQ vì nó ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội, cảm xúc, nhận thức và sự nghiệp cá nhân của mỗi chúng ta.

Cho dù bạn có biết hay không, Trí thông minh Kỹ thuật số là một phần phát triển của bản sắc văn hóa trong chúng ta ở thời đại của Kỷ nguyên số này. Và thích nghi với sự tăng trưởng này là một thách thức. Trí thông minh kỹ thuật số là một phần phức tạp và mới nổi của tất cả các bản sắc của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể hưởng lợi từ sự hiểu biết và cải thiện chỉ số DQ của riêng mình.

#STEAM #STEM #STEAMEducation #GiáoDụcSTEAM
#STEAMAcademy #HọcViệnSTEAM
#DigitalIntelligenceQuotient #DQ #DigitalLiteracy
#ChỉSốTríThôngMinhKỹThuậtSố
#TríThôngMinhKỹThuậtSố
#4thIndustrialRevolution
#CáchMạngCôngNghiệpLần4
#OECD
#OrganizationForEconomicCooperationAndDevelopment
#TổChứcHợpTácVàPhátTriểnKinhTế

Nguồn: Học viện STEAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *