Học viện STEAM phối hợp với Trường Đa Trí Tuệ cùng tổ chức tập huấn “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI cho giáo dục”

Sticky

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục là một bước quan trọng để nâng cao hiệu suất công tác giảng dạy của giáo viên và trải nghiệm học tập của học sinh, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện nay. AI không phải là sự thayRead More →