STEAM Academy

Nhằm tìm kiếm những tài năng công nghệ nhí có đủ kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, kiến thức về khoa học công nghệ và năng lực sáng tạo, Thành Đoàn Hà Nội đã phối hợp cùng Cung Thiếu nhi tổ chức cuộc thi “Em yêu khoa họcRead More →