🎉🎉🎉Năm 2019 đã khép lại với vô vàn những kết quả, thành tích ấn tượng tới từ các học sinh trong các Câu lạc bộ Học viện STEAM, gồm: 2️⃣1️⃣🏅 trong nước 0️⃣6️⃣🏅 ở cấp độ Quốc gia 0️⃣2️⃣🏅 giải thưởng văn hoá cấp Quận… 🎁🎁🎁Hôm nay, ngày 06/01/2020, đượcRead More →