STEAM Robotics Lego

Cuốn sách này giới thiệu các dự án nhỏ để xây dựng mô hình truyền động dựa trên các thành phần như bánh răng, động cơ và các yếu tố chuyển động khác của bộ công cụ LEGO. Bạn sẽ tìm thấy hàng trăm cơ chế thông minh, có thểRead More →