Như chúng ta đã biết, từ đầu thế kỷ này, “4C của Thế kỷ 21″ bao gồm các Kỹ năng: Tư duy phê phán, phản biện (Critical Thinking), Sáng tạo (Creativity), Cộng tác (Collaboration) và Giao tiếp, truyền thông (Communication) – đã được công nhận ngày càng quan trọng vàRead More →

? ? ? Sáng nay (01/12/2018), các con học sinh thuộc Đội tuyển STEAM và Tin học Lập trình Câu lạc bộ Học viện STEAM tại các Trường THCS & THPT MIS đã bước vào kì thi Học sinh giỏi Tin học – Lập trình cấp Quận Cầu Giấy.? ?Read More →