• Học viện STEAM phối hợp với Trường Đa Trí Tuệ cùng tổ chức tập huấn “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI cho giáo dục”

    Học viện Steam

    Học viện STEAM phối hợp với Trường Đa Trí Tuệ cùng tổ chức tập huấn “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI cho giáo dục”

  • Giáo dục Steam

    Học viện STEAM đồng hành cùng gần 4000 học sinh Trường Tiểu học Xuân Đỉnh trong Ngày hội STEAM 2022

  • HỌC VIỆN STEAM – STEAM ACADEMY LỌT TOP HẠNG MỤC GIÁO DỤC STEM/STEAM CỦA CÁC SẢN PHẨM EDTECH KHỐI PHỔ THÔNG (K12)️.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI